Přehled učiva na 19. – 23.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.září 

Třída:  4.E 

 

 • Středa – OLYMPIJSKÝ BĚH – v rámci Tv 
 • Pátek 23.9. – ZKRÁCENÁ VÝUKA DO 12.H – JE TŘEBA, ABY RODIČE POTVRDILI V BAKALÁŘÍCH 
Český jazyk 
 • Opakování učiva z nižších ročníků 
 • Hlásková podoba slov, význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, řazení  
 • Zdokonalování čtenářských dovedností – čtenářská dílna, rozvoj slovní zásoby, 19.9. školní knihovna – mějte vlastní knihu 
 • Práce s básní – naučit se báseň do 30.9. – více bude sděleno v průběhu týdne, báseň bude poté k dispozici žákům i v Teamsech 
 • Středa – diktát- plně klasifikované (látka třetího ročníku) 

 

Matematika 
 • Opakování učiva nižších ročníků 
 • Zaokrouhlování, součin a podíl v rámci malé násobilky i nad její rámec v oboru probraném ve třetím ročníku, dělení se zbytkem 
 • Slovní úlohy, problémové úlohy – pavučiny, pyramidy apod. 

 

Anglický jazyk 
 • clil 

 

Přírodověda 
 • Živá a neživá příroda – opakování složek 
 • houby 

 

Vlastivěda 
 • Pravěk  
 • Mladší doba kamenná – vlastivěda se tento týden prolne i do výtvarné výchovy, více se dozvíte v úterý 🙂 

 

 

Další informace: 
 • Prosím doneste papírové kapesníčky, těm, kteří již donesli děkuji 
 • Ráda bych v pondělí uzavřela a odevzdala platby za pracovní sešity, prosím o dodonesení 
 • Noste si s sebou vlastní knihu, na využití, “zbytkového času”. V případě hotové školní práce 
 • CHYBĚJÍCÍ NALEZNOU INFORMACE O KONKRÉTNÍM PROBRANÉM UČIVU V TEAMSECH 

 

 

 

18.09.2022