Plán učiva na týden 3. – 6. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.- 6. 01. 2023 

Pozor! Do školy jdeme až v úterý 3. 01. 2023

4. 01. 2023   BRUSLENÍ  

 

Český jazyk         Procvičování probraného učiva 

  • Slovní druhy 
  • Rod, číslo a pád podstatných jmen 
  • Podstatná jména rodu středního
  • VS
  • Synonyma, Antonyma
Matematika         Procvičování probraného učiva 

  • Sčítání/odčítání v oboru do 1 000 000
  • Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem čísla trojciferného
  • Písemné násobení a dělení jednociferným číslem
Anglický jazyk           Procvičování probraného učiva 
Přírodověda 
  • Minerály (nerosty) a horniny
Vlastivěda 
  • Husitské války, České země po husitských válkách 

 

02.01.2023