Přehled učiva na školní týden 11.-13.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.4 -13.4. 
Třída:  5.E 

 

 akce: pondělí, ve škole, Netopýři-jediní létající savci, 1.vyuč.hodinu v naší třídě

Český jazyk 
 • Procvičování přídavná a podstatná jména 
 • Mluvnické kategorie sloves procvičování 
 • Slovesný způsob  
 • Noste si prosím svou knížku na čtení 
 • Do 15.4. odevzdat Čtenářský deník– tedy nejpozději v úterý po Velikonocích, ideálně před nimi 

 

Matematika  NEmind 

 • Vennovy diagramy 
 • Procvičování početních operací 
 • Pondělí 11.4. klasifikované – slovní úlohy (desetinná čísla, aritmetický průměr, převody jednotek, zlomky) 

 

Mind 

Procvičování početních operací 

Slovní úlohy (desetinná čísla, aritmetický průměr, převody jednotek, zlomky) 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda 
 • Opakování Rostliny a živočichové – souhrn 
 • Úterý 12.4. klasifikované opakování: Rostliny, Živočichové- učebnice, sešit, prezentace v Teamsech 

 

Vlastivěda 
 • Polsko 
 • Středa – klasifikované – Slovensko 

 

 

Další informace: 
 • 13.4. VV – přineste si malé (manikúrové nůžky) 
 • Kdo ještě nezaplatil – přineste 330Kč (fotoročenka+Trilopark) 
 • Čtvrtek-Velikonoční prázdniny, pátek a pondělí-svátek = DO ŠKOLY ZAS V ÚTERÝ 

 

 

10.04.2022