Přehled učiva na týden 12.-16.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.září 

Třída:  4.E 

 

Pátek: akce UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ČERNOŠICE. 

Český jazyk 
 • Opakování učiva třetího ročníku 
 • Procvičování již probraných pravopisných jevů 
 • Význam slov, hlásková podoba 
 • Orientace a práce s texty 
 • Rozvoj čtenářských dovedností 
 • Středa – klasifikované -diktát -jevy z předchozích ročníků – do žk jen jedničky 

 

Matematika 
 • Opakování učiva třetího ročníku 
 • Procvičování již probraných matematických operací 
 • Pyramidy, výstaviště, pavučiny, slovní úlohy 
 • Úterý – klasifikované – malá násobilka – do žk jen jedničky 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Úvodní hodina, seznámení s učivem přírodovědy čtvrtého ročníku 
 • Živá a neživá příroda – třídění 
Vlastivěda 

– pojem čas v historii – opakování – před naším letopočtem, našeho letopočtu, století, tisíciletí 

– pondělí- století, tisíciletí – klasifikované – do žk jen jedničky (žáci informováni v pátek) 

– pravěk – úvod, starší doba kamenná 

 

 

Další informace: 

Středa 14.9. – OLYMPIJSKÝ BĚH – v rámci tv 

 

Pátek 16.9. – výuka není dle rozvrhu. Akce UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ČERNOŠICE. Celé dopoledne pobyt venku. S sebou oblečení vhodné do terénu včetně pláštěnky, pevná obuv, svačina pití, vhodné i rukavice (pracovní), igelitový pytel. Ukončení 12.35. 

 Prosím DO ČTVRTKA 15.9. DONÉST 452kČ za pracovní sešity. Děkuji těm, kteří tak již učinili.

 

 

11.09.2022