Přehled učiva na týden 13.-17.března

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-17. března 

Třída:  4.E. 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování střední rod 
  • Procvičování pády, slovní druhy 
  • Ženský rod – třídění, skloňování podle jednotlivých vzorů 
  • Práce s texty 

Středa 15.3. – klasifikované – diktát – střední rod, vyjmenovaná slova 

 

 

Matematika 
  • Operace s velkými čísly 
  • Aplikace probraného učiva ve slovních úlohách 
  • Práce se zlomky, tabulkami a grafy 
  • Indické násobení 

Úterý 14.3. klasifikované – písemné odčítání a sčítání (jako 8.3) 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Pondělí 13.3. – klasifikované opakování kapitoly Pole – učebnice +sešit 

Nová látka – ekosystém louka 

 

Vlastivěda 

Dokončení dějepisné části, renesance 

Mapa, čtení z mapy, práce s mapou – VZÍT MODROU UČEBNICI 

 

 

Další informace: 

Březen akce: 

20.3. Velikonoční pohádka, Kinoklub, 100Kč 

31.3. komentovaná prohlídka Národního divadla, 130Kč, bližší info dodám včas 

PROSÍM, KDO JEŠTĚ NEDONESL, DONÉST FINANCE DO STŘEDY 15.3. Děkuji 

 

 

11.03.2023