Přehled učiva na týden 13. ´- 17.listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-16.listopadu 
Třída:  5.E 

AKCE: PONDĚLÍ 13.11. Sraz před školou 7.55. cíl Praha, exkurze: CAMIC, Trauttmansdorffský palác, středověký dům U Vejvodů., s sebou lístek Mokropsy-Praha Smíchov 

POROR: pátek 17.11. = státní svátek = do školy se nejde 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva páté třídy 
 • Předpony s, se, z, ze 
 • Předpona – vz 
 • Předložky s, se, z, ze 
 • Práce s texty, rozvoj čtenářských dovedností 

 

KLASIFINOVANÉ – STŘEDA 15.11. doplňovací cvičení – n,-nn, předpony s, se, z, ze 

 

Matematika 
 • Nadále procvičujeme jednotky – hmotnost, čas, délka, objem 
 • Početní operace s jednotkami, jejich převody 
 • Sčítání a odčítání velkých čísel 
 • Slovní úlohy, aplikace probraného učiva 

 

Anglický jazyk 

 

clil 

Přírodověda 

Moře a oceány  

 

V následujícím týdnu 21.11. KLASIFIKOVANÉ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – komplet pásy a moře s oceány – materiál zápisy v sešitě+prezentace (všechny máte v Teamsech) 

Vlastivěda 

V tomto týdnu nebude “klasická” školní výuka , ale vlastivěda praktická 

Máme vlastivědnou exkurzi v pondělí –  

 • Historické památky Prahy 
 • stavební slohy, malířství, sochařství 
 • Beseda, exkurze 

 

Další informace: 

Konzultace 

 pondělí 20.11. A středa 22.11. Odkaz na přihlašování bude na stránkách třídy 

 

 

 

12.11.2023