Přehled učiva na týden 13.-17.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-17.9.2021 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Opakování učiva 4.ročníku 
  • Cvičné diktáty a doplňovací cvičení 
  • Procvičování gramatických jevů 
  • Práce s texty 
  • Čtení s porozuměním 

 

Matematika 

MIND- Opakování učiva 4.r.- konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

8.10.- Opakovací písemná práce 4.r. 

 

NEMIND 

  • Opakování učiva 4.ročníku 
  • Malá a velká násobilka 
  • Početní operace s velkými čísly, čtení a zaokrouhlování čísel 
  • pyramidy, sousedi, součtové čtverce 
  • Slovní úlohy 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Přírodověda 

Opakování 4.ročníku 

Podmínky života na Zemi 

Vlastivěda 

Opakování látky 4.ročníku 

Historické kvízy 

Báje a pověsti 

 

Další informace: 

Pátek 17.9. – Den Země – bližší informace se dozvíte v průběhu týdne ve škole 

 

 

11.09.2021