Přehled učiva na týden 13.6.-17.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.6.-17.6. 
Třída:  5.E 

 

14.6. VIDĚNÍ – mobilní planetárium, 1.vyučovací hodina ve škole 

15.6. exkurze – SMÍCHOV CITY- podrobnější informace jsou v úkolníčcích a v Teamsech 

Český jazyk 
  • Rozbor a reflexe závěrečné písemné práce 
  • Procvičování učiva 
  • Práce s texty 
  • Dílna čtení a psaní 

 

Matematika  MIND 

Opakování učiva 5.ročníku a příprava na závěrečný test 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

 

 

Nemind 

Opakování učiva a příprava na závěrečnou písemnou práci 

Souhrnná cvičení s využitím více typů početních operací 

Práce v pracovním sešitě a početníku 

Čtvrtek 16.6. ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY 

 

 

 

Anglický jazyk  Clil 

VELKÝ TEST 14.6. 

 

Přírodověda  Rozmnožovací soustava (více informací k tomuto tématu v Teamsech) 

Smysly 

 

Vlastivěda  Práce s mapami 

Orientace na mapě 

Zajímavosti z evropských států 

 

 

Další informace:  Pondělí – třídnická hodina (5.vyuč.hodina) 

 

Zápis o přečtené knizečtenářský deník– do 10.6.- opozdilci doneste v pondělí- Za školní rok mělo být pět záznamů = pět knih. 

 

Středa – EXKURZE NA STAVENIŠTE SMÍCHOV CITY 

  • Sraz 7.50 před školou na rohu hřiště u jídelny 
  • Pevné boty, oblečení sportovního typu, svačina, pití 
  • Předem zakoupená jízdenka vlak Mokropsy-Praha Smíchov a zpět 

 

11.06.2022