přehled učiva na týden 15.-19. listopadu ……ON-LINE

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.11. – 19.11 

Třída:  5.E – ON-LINE 

 

Tento týden jsme v karanténě, učíme se on-line, rozvrh jsem poslala mejlem, je i v bakalářích 

Český jazyk 
 • opakování probraného učiva, předložky, předpony zdvojené souhlásky na styku kořene s předponou a příponovou částí 
 • Procvičování přídavná jména s koncovkou -cký, .ský, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 
 • Nová látka : předpony s, v, z, vz 
 • Literatura tento týden není – jsme on-line, tedy čtěte prosím rozečtené nebo nové knížky, můžete si tvořit další příběhy 😊, rádi si po skončení karantény poslechneme 
 • V pondělí nebudete potřebovat učebnici ani pracovní sešit, mějte při ruce papír nebo raději blok na psaní a psací potřeby 

 

 

 

Matematika 

MIND- Díky mé nemoci budou MIND pracovat nadále s žáky ve své třídě. Práci navíc posílám přímo paní učitelce třídní, která mě pravidelně informuje o plnění zadání.   

Písemná práce- z 12.11. 2021 bude přesunuta na 19.11.  

 

NEMIND 

Tento týden již neděláme geometrii praktickou

 • výpočet obvodu čtverce, obdélníku, trojúhelníku
 • obsah čtverce a obdélníku
 • Procvičování operací s velkými čísly písemné i pamětní 
 • Slovní úlohy 
 • Převody jednotek  
 • čtvrtek 18.11- klasifikované – ve Forms během on-line hodiny – pojmy z geometrie – jako jsme dělali v pátek při rozcvičce

 

 • V pondělí nebudete potřebovat učebnici ani pracovní sešit, mějte při ruce papír nebo raději blok na psaní a psací potřeby 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Clil 

Všechny hodiny clil zůstávají “na svém místě” 

Pracovat budete on.line 

Místo pč máte “klasickou” aj 

 

 

Přírodověda 

Dokončení – paliva   

Nová látka – neobnovitelné zdroje, elektrická energie 

pátek -klasifikované opakování – během hodiny (ve Formsech) 

 

 

Vlastivěda 

Manufaktury 

Nové objevy 

 • Tento týden máme jen jednu hodinu – středa je státní svátek 

 

 • V pondělí nebudete potřebovat učebnici ani pracovní sešit, mějte při ruce papír nebo raději blok na psaní a psací potřeby 

 

 

 

 

 

Další informace: 

Tento týden není ve středu žádná výuka – je státní svátek 

Vzhledem k on-line režimu výuky nejsou výchovy – vv, pč, tv, hv 

Informatiku mít budete on-line 

 

Během pondělí prosím o vyzvednutí učebních potřeb ve vrátnici školy. Budou tam v krabici označené 5.E, dám tam věci, které žáci budou potřebovat a mají je ve třídě. Sáčky budou označeny jmény. V úterý je žáci během on-line již budou potřebovat. Děkuji za spolupráci. 

 

ON-LINE ROZVRH NA OBDOBÍ KARANTÉNY – 5.E

 

 

14.11.2021