Přehled učiva na týden 16. – 20.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.5.-20.5.2022 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování již probraných gramatických jevů 
  • Číslovky 
  • Čtvrtek – klasifikované – skloňování osobních zájmen 
  • Noste si svou knihu 

 

 

 

Matematika  MIND 

Excel- zpracovávání dat do tabulek a grafů 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- nebude 

 

NEMIND 

Pokračujeme s geometrii – úhly, konstrukce, výpočet obvodu a obsahu, převody jednotek 

Geometrické názvosloví 

Ke konci týdne procvičování početních operací s desetinnými čísly a desetinnými zlomky 

Pátek – testík- úhly, jejich měření, převody jednotek 

 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Úterý – mobilní planetárium v malé tělocvičně- program Nanokam 

Úterý- př vyjimečně 1.vyuč. hodinu, sraz ve třídě nejpozději 7.50, do tělocvičny jdeme společně 

Pátek – oběhová soustava 

 

Vlastivěda  Rakousko 

Středa – test – hlavní města vybraných států Evropy (viz.sešit) 

 

 

Další informace:  VV – budeme potřebovat novinový nebo časopisový papír s černobílým textem, tubičkové lepidlo, tenký černý fix 

 

 

15.05.2022