Přehled učiva na týden 16.-20.října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.-20.října 

Třída:  5.E 

 

Akce: * pondělí 16.10. Exkurze na Pražský hrad – sraz 7.45, *Úterý 17.10. = Kolíčkový den, přijít v zeleném 🙂 

 

Český jazyk 

Skupiny hlásek na rozhraní předpony a kořene 

Skupiny hlásek na rozhraní kořene a přípony 

Procvičování stavby slova 

Procvičování probraných gramatických jevů 

Práce s texty 

Tvůrčí psaní 

 

KLASIFIKOVANÉ – čtvrtek 19.10. – všichni – koncovky (obdobné jako v předchozím týdnu byly kořeny slov)  

 

Matematika 

Práce s tabulkami a grafy 

Zápis a operace s velkými čísly 

Matematizace slovního zadání, slovní úlohy 

Procvičování probraného učiva 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Krajiny tropů – deštný prales, savana, poušť 

 

KLASIFIKOVANÉ – úterý 17.10. – všichni – Poledníky, rovnoběžky (látka, která byla na jedna nebo nic v předchozím týdnu) 

 

Vlastivěda 

Osvícenectví 

Marie Terezie 

 

KLASIFIKOVANÉ – pátek 20.10. – Baroko (s učebnicí) 

 

 

Další informace: 

V pondělí s sebou předem zakoupenou jízdenku na vlak Mokropsy- Praha Smíchov + MHD tam i zpět 

 

 

15.10.2023