Přehled učiva na týden 17. – 21. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. října 

Třída:  4.E 

 

Akce – pátek 21.10. 1.-4.vyuč.hodina – NAŠE KEŘE- v okolí školy, akce s lektory Lesů Praha, čas a místo srazu bude upřesněno, s sebou – vhodné oblečení včetně pláštěnky, pevná obuv, psací potřeby, svačina, kdo nemá zaplaceno, prosím donést nejpozději do úterý 18.10. 

Český jazyk 
 • Práce se slovy stejného a protikladného významu, procvičování gramatických jevů spisovná a nespisovná čeština 
 • Slovní druhy, pády 
 • Rozbor vět, textů 
 • Rozvoj slohových a čtenářských dovedností 
 • PONDĚLÍ – ČTENÁŘSKÁ DÍLNA VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ – s sebou vlastní knihu 
 • ČTENÁŘSKÝ DENÍK – záznam o přečtené knize – prosím doodevzdat 
 • Čtvrtek – klasifikované – doplň a opiš 

 

Kdo nepsal opakování 3.ročníku v pátek 14-10. Bude ho psát, domluvíme se kdy ( buď ve středu nebo čtvrtek 4.vyuč.h) 

 

 

Matematika  CELÝ TENTO TÝDEN SE VĚNUJEME GEOMETRII – mějte: pracovní sešit (rozdáme si v pondělí), velký nelinkovaný sešit, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, tvrdá tužka, guma 

 • Zopakování pojmů z geometrii 
 • Zopakování a procvičování techniky práce s rýsovacími potřebami 
 • Měření 
 • Jednoduché konstrukční úlohy 

 

Kdo nepsal opakování 3.ročníku v pátek 14-10. Bude ho psát, domluvíme se kdy 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda  Rostliny 

 • Třídění, charakteristika skupin 
 • Květ, plod 

 

Vlastivěda 

Příchod Slovanů 

Sámova říše 

 

 

Další informace: 

Do úterý 18.10. Prosím přinést 80Kč na program 21.10. Naše dřeviny 

 

Vv – úterý – tempery, tenký černý fix, voskovky 

 

 

 

 

16.10.2022