Přehled učiva na týden 18.-22.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.-22.září 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk  Procvičování učiva 4.ročníku 

  • Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, vzory, slovesa, stavba věty 
  • Práce s texty, rozbory textů 

Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně – vzít svou knihu 

 

KLASIFIKOVANÉ – VŠICHNI – čtvrtek 21.9. – diktát – vyjmenovaná slova, koncovky podatatných jmen (obdobný jako cvičný v minulém týdnu) 

 

 

 

Matematika  Procvičování učiva čtvrtého ročníku  

  • Početní operace v oboru do 1 000 000 
  • Porovnávání, zaokrouhlování, převody 
  • Pamětní i písemné 

 

KLASIFIKOVANÉ – VŠICHNI – středa 20.9. – pamětní – násobilka (obdobný rozsah jako v předchozím týdnu), rozklad čísel  

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Úterý – dokončení podmínek života na Zemi 

Pátek – Žijeme na Zemi 

 

KLASIFIKOVANÉ – pátek 22.9. – 1 nebo nic – živá a neživá příroda, jejich složky, podmínky života na Zemi (učebnice+sešit (vše v Teams))  

 

 

 

Vlastivěda 

Habsburkové 

Upevnění vlády Habsburků 

Doba po Bílé hoře 

Jan Amos Komenský 

 

KLASIFIKOVANÉ – pátek 22.9. – 1 nebo nic – zařaď rok do století, tisíciletí 

 

 

Další informace: 

 

Probrané učivo konkrétních dnů včetně zápisů do sešitu bude v Teamsech 

 

17.09.2023