Přehled učiva na týden 20.-24.března

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.-24.března 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Ženský rod – vzory a skloňování 
 • Procvičování – střední rod, vyjmenovaná slova 
 • Slovní druhy, pády 
 • Práce s textem  
 • Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně 
 • Středa – klasifikované – diktát – probrané učivo – vzory středního rodu, vzor žena, vyjmenovaná slova 

 

 

Matematika 
 • Počítání s velkými čísly, práce se zlomky 
 • Písemné násobení dvojciferným číslem – indické i “klasické” 
 • Výpočty obvodu a obsahu 
 • Grafy a tabulky, slovní úlohy 
 • Úterý – klasifikované – převody jednotek délky, času a objemu a počítání s nimi 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Tento týden není (v pondělí divadlo) 

 

Vlastivěda 
 • Orientace na mapě, světové strany 
 • Zásady práce s mapou, měřítko 

 

Další informace: 
 • Pondělí Velikonoční představení – sraz ve třídě 

 

 

19.03.2023