Přehled učiva na týden 20.-24.listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.-24.11. 

Třída:  5.E 

 

POZOR ZMĚNA- exkurze Smíchov City bude již v pátek 24.11 

Český jazyk 

Procvičování předpon a předložek, stavba slova 

Tvorba slov procvičování 

Podstatná jména a jejich mluvnické kategorie procvičování 

Psaní skupin bě, pě, mě, vě 

 

KLASIFIKOVANÉ – STŘEDA – 22.11. – DIKTÁT – zaměřeno na předpony s, z, vz, ze 

 

Matematika 
  • Procvičování početních operací v prostředí pyramid, hroznů, násobilkových čtverců a diagramů 
  • Geometrie v prostoru – krychlové stavby 
  • Násobení a dělení – pamětní i písemné 

 

KLASIFIKOVANÉ – ČTVRTEK – 23.11. – sčítací a odčítací pyramidy 

 

Anglický jazyk  clil 
Přírodověda 
  • Souhrnné opakování podnebných pásů 
  • vesmír 

 

KLASIFIKOVANÉ úterý 21.11. SOUHRN OPAKOVÁNÍ PODNEBNÉ PÁSY 

 

Vlastivěda 
  • Národní obrození 
  • Rozmach národního sebevědomí 

 

POZOR – VLASTIVĚDA BUDE V PONDĚLÍ 21.11. DVĚ HODINY (3. A 4.) 

 

VŠICHNI SI PROSÍM VEZMĚTE UČEBNICI, BUDEME S NÍ PRACOVAT 

 

Další informace: 

KONZULTACE – 20.11. A 22.11. – přihlášení pomocí odkazu na webu třídy 

 

Změna:  

EXKURZE SMÍCHOV CITY s panem Klajmonem je z organizačních důvodů přesunuta na PÁTEK 24.11.  

Sraz 7.45 před školou (pojedeme vlakem těsně po 8h) 

S sebou – jízdenka vlak tam i zpět = Mokropsy-Praha Smíchov 

Konec jako při pátečním vyučování, oběd stihneme 

 

 

 

19.11.2023