Přehled učiva na týden 22.11.-26.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22-26.11 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
 • Předpony s, se, z, ze, vz 
 • Dělení slov na konci řádku 
 • Stavba slova – opakování 
 • Konkrétní cvičení budou oznámena v hodinách 

 

Matematika 

MIND- Římské číslice, soustava souřadnic– konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů. 

Domácí úkol- HM- Práce s grafy- str.29- společná kontrola 25.11.  

Písemná práce– z 12.11. 2021 (HM- str.12- 15), která byla přesunuta na 19.11. Bude přesunuta na 26.11. Doufám, že se již všichni sejdeme. 

 

Nemind 

 • Obsah a obvod čtverce a obdélníku 
 • Převody jednotek délky, času, objemu, hmotnosti  
 • Procvičování písemného a pamětního násobení a dělení 
 • Dělitelnost 
 • Konkrétní cvičení budou oznámena v hodinách 

 

Anglický jazyk  clil 
Přírodověda 
 • Nová látka: Půda 
 • Člověk a vesmír úvod 
 • Doplňující materiály budou nasdíleny v Teamsech 

 

Vlastivěda 
 • Dokončení první stroje- “století páry” 
 • Národní obrození 
 • Doplňující materiály budou nasdíleny v Teamsech 

 

 

Další informace: 
 • Žáci v izolaci se k výuce mohou připojit přes Teams. Hodiny, u kterých je to možné budou mít v kalendáři. V těchto hodinách bude výuka probíhat viz: V případě většiny žáků přítomných prezenčně, budou vyučováni primárně oni, ti v karanténě nebo v izolaci ale mají možnost se připojit a výuku sledovat přes Teams. 

 V případě většiny žáků v karanténě nebo v izolaci, budou         vyučováni primárně oni (Teams) a žáci, kteří přijdou prezenčně, výuku sledují ve třídě. 

 

 

 

19.11.2021