Přehled učiva na týden 22. – 26.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.-26.5. 

Třída:  4.E 

 

Akce: pondělí-ve škole- 2.vyuč.h. – hudební vystoupení souboru Cenerenterola-Malá čarodějnice 

Český jazyk 
  • Procvičování skloňování podstatných jmen podle vzorů 
  • Slovesa a jejich mluvnické kategorie – osoba, číslo, čas 
  • Slovní druhy, stavba věty 
  • Pondělí – 5.vyuč.hod – knihovna – vzít si knížku 
  • čtvrtek – přesun čj a m – čj bude 3.a 4.h

KLASIFIKOVANÉ – středa 24.5. diktát – koncovky podstatných jmen a vyjmenovaná slova (do úkolníčku zapsáno již v pátek) 

 

Matematika 
  • Procvičování probrané aritmetické látky tohoto školního roku 
  • Práce s grafy a tabulkami 
  • Rovnicové situace 
  • Noste prosím PRAVÍTKA – zaberou málo místa a těžká nejsou 🙂 
  • Čtvrtek – přesouváme m a čj – M bude 1.h 

KLASIFIKOVANÉ procvičování – čtvrtek 25.5. – 1h – převody, zlomky, pamětní a písemné +, -, ., : – tuto informaci si žáci měli do úkolníčků zapsat již v pátek 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Přírodověda 

Ekosystémy okolí vodních toků a rybníků 

 – kdo má, vezměte si knížku s obrázky sladkovodních ryb, atlas (pokud ji doma nemáte, nehoří, snad se jich ve třídě sejde dost)

Vlastivěda 

Česká republika – rybníky, vodní nádrže – význam vody v krajině – pondělí

Počasí a podnebí – pátek 

 

 

Další informace: 

 Tv – pátek – pokud bude pěkně, jde se na ovál, počítejte s možností využití prostor s pískem=vhodné obutí a oblečení

vv- černý fix, ideálně permanentní – měli byste ho mít trvale v penále nebo kufříku-jen připomínám

 

 

 

21.05.2023