Přehled učiva na týden 23.-27.října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. – 27.října 

Třída:  5.E 

 

26.10.+ 27.10. =PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Český jazyk 

Zdvojené souhlásky 

Přídavná jména odvozovaná příponou -ský 

Procvičování – skupiny hlásek na rozhraní předpona-kořen a kořen-přípona 

 

Pondělí 3h. – čtenářská dílna s paní knihovnicí – u nás ve třídě

přineste si vlastní neencyklopedickou knihu 

 

KLASIFIKOVANÉ – ÚTERÝ – DIKTÁT  

 

Matematika 

PO+ÚT+STŘ = GEOMETRIE 

Geometrické útvary a geometrické názvosloví 

Vzájemná poloha přímek, osa a střed úsečky 

Rýsování jednoduchých konstrukčních úloh 

Jednotky délky a jejich převody 

 

KLASIFIKOVANÉ – STŘEDA – PŘEVODY JEDNOTEK (délky, času, hmotnosti, objemu) 

 

Anglický jazyk 

 

clil 

Přírodověda 

Opakování tropy – úterý = 1 nebo nic minitestík 

Subtropy 

Vlastivěda 

Osvícenectví 

Marie Terezie a její reformy 

 

20.10.2023