Přehled učiva na týden 25.4.-29.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.4. 29.4. 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování slovesný způsob 
  • Procvičování mluvnické kategorie přídavných a podstatných jmen, sloves, slovní druhy 
  • Nová látka – zájmena 
  • Klasifikované – čtvrtek 28.4. diktát (na již probrané pravopisné jevy) 
  • Noste s sebou stále svou knížku 
  • Pondělí – tvůrčí psaní 
  • Čtvrtek – Přines si svou knihu – práce s vlastními knihami 

 

 

 

Matematika  MIND 

Desetinná čísla- procvičení početních operací, aritmetický průměr 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- 29.4.- Desetinná čísla 

 

NeMIND 

Desetinná čísla, desetinné zlomky, zaokrouhlování desetinných čísel, aritmetický průměr – procvičování početních operací 

Slovní úlohy 

Klasifikované opakování – pátek 29.4. (Desetinná čísla, desetinné zlomky, zaokrouhlování desetinných čísel, aritmetický průměr) 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Reflexe programu interaktivního muzea Trilopark 

Člověk – části těla, kosterní soustava 

 

Vlastivěda  Práce s mapou, orientace na mapách 

Sousední státy ČR  

27.4. Středa klasifikované – hlavní města evropských států (ty, co jsme si psali do sešitu) 

 

24.04.2022