Přehled učiva na týden 27.2. – 3.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.2.-3.3.2023 

Třída:  4.E 

 

Pozor – úterý 28.3. změna rozvrhu – 4.h je přírodověda 

Český jazyk 

Vzory středního rodu – přiřazování, skloňování, koncovky 

Práce s texty 

Slovní druhy 

úvod vzory ženského rodu (pravděpodobně) 

Čtvrtek 2.3. – klasifikované – přiřazení ke vzoru středního rodu 

 

 

 

Matematika 

Práce se zlomky – slovní úlohy 

Osová souměrnost 

Krokování 

Práce s tabulkami a grafy 

Procvičování převody jednotek 

Římské číslice 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Vyjimečně v úterý 4.h 

Živočichové polí 

 

Vlastivěda 

Habsburkové na českém trůně 

Renesance 

Pátek 3.3. – klasifikované – České země po husitských válkách – Jiří z Poděbrad, Jagellonci ( materiál: učebnice+zápis v sešitě) 

 

 

 

 

Další informace: 

Pondělí 1h ve škole čj – pak jdeme společně pěšky do Kinoklubu na divadlo České pověsti, po návratu pokračujeme v čj, uvidíme, kolik zbude času 

 

Středa 1.3. – 1h program Nechci kazy – v naší třídě, ostatní hodiny dle rozvrhu – vzít s sebou vlastní používaný kartáček na zuby 

 

 

26.02.2023