Přehled učiva na týden 27.- 31.března

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.- 31.března 

Třída:  4.E 

 

Akce – pátek 31.3. exkurze Národní divadlo – více info viz Teams, bakaláři 

Český jazyk 
  • Procvičování ženský a střední rod 
  • Skloňování, koncovky, korektury 
  • Práce s texty . Slovní druhy, stavba vět 
  • Zdokonalování čtenářských a stylistických dovedností 
  • Práce s básní – naučit báseň – více info na hodině v průběhu týdne 
  • čtvrtek – klasifikované – doplňovačka – ženský a střední rod 

 

 

 

Matematika 
  • Procvičování jednotek – délka, čas, hmotnost a počítání s nimi 
  • Slovní úlohy, grafy a tabulky 
  • Indické násobení dvojciferným číslem 
  • Středa – klasifikované – písemné násobení jednociferným číslem (ne indické) 

 

Anglický jazyk 

 

clil 

Přírodověda 

Ekosystém louka – rostliny luk 

 

Vlastivěda 

27.3. Pondělí – světové strany, určování svět stran v přírodě, měřítko mapy, symboly na mapách 

31.3.Pátek – hodina není – máme exkurzi 

———————————————————————— 

Následující týden – pondělí 3.4. – klasifikované – světové strany (práce s mapou jako v pátek 24.3. úkoly typu ostrov) 

 

 

 

 

Další informace: 

Vv- úterý – dokončujeme obrázky podle Arcimbolda (1h) 

2.h – vezměte si nůžky a 2-4 špejle- budeme dělat hyacinty 

 

 

 

26.03.2023