Přehled učiva na týden 27.-31.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.-31.května 

Třída:  5.E 

 

V tomto týdnu prosím DONÉST:  

 • Podepsaný informovaný souhlas k šetření KiVa ( v emailu, v po dostanete vytištěný) 
 • Peníze za fotografie 
 • Můžete nosit finance na červnové akce (17.6.exkurze Řeporyje 120Kč, 21.6. motokáry 100Kč) 
Český jazyk 
 • Shoda podmětu s přísudkem 
 • Skloňování číslovek 
 • Procvičování slovní druhy 
 • Pracovní postup 
 • Dílna ve školní knihovně 

 

KLASIFIKOVANÉ – miniprocvičení – SLOVNÍ DRUHY – v průběhu týdne  

 

Matematika 
 • Desetinná čísla násobení a dělení 10,100, 1000 
 • Aritmetický průměr procvičování 
 • Aplikace probraného učiva ve slovních úlohách 
 • Převody jednotek i s využitím desetinných čísel 
 • Geometrické výpočty 

 

KLASIFIKOVANÉ – opakování- ARITMETICKÝ PRŮMĚR – druhá polovina týdne  

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Vylučovací soustava 

 

Vlastivěda 

Státy Evropy – Slovensko, Rakousko 

 

KLASIFIKOVANÉ – pondělí – práce s mapou Evropy

 

 

Další informace:  Další NAPLÁNOVANÉ KLASIFIKOVANÉ PRÁCE 

 • út  4.6.= Př trávicí + vylučovací soustava = všichni, další budou již jen 1 nebo nic 
 • stř  12.6.= M – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 5.tř 
 • pá 14.6. = Čj – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 5.tř 

 

Dřívější ukončení, odjezd před koncem školního roku 

 • Pokud bude Vaše dítě končit školní rok dříve, informujte mne o tom prosím, pokud možno s předstihem.  
 • Do pěti pracovních /školních dnů stačí omluvit přes bakaláře, delší doba = formulář k uvolnění z výuky ke stažení na webu školy – paní ředitelce 
 • Před odchodem je třeba vrátit všechny učebnice,  knihy do školní knihovny, odnést své věci ze třídy, vyklidit a vyčistit šatní skříňku 
 • Klíčky dětem zůstávají, vrací je jen ti, kteří v následujícím školním roce budou pokračovat na jiné škole
 • Vysvědčení není možné vydat dříve 

 

 

 

26.05.2024