Přehled učiva na týden 28.3.-1.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28.3.-1.4. 
Třída:  5.E 

 

PÁTEK 1.4. 10.30-12.30- PROGRAM STROJ ČASU, VE ŠKOLE, ROZVRH TEN DEN BUDE POUPRAVEN 

Český jazyk 
 • Slovesa 
 • Procvičování skloňování podstatných jmen a sloves 
 • Pondělí 28.3. klasifikované skloňování 
 • Středa 30.3. klasifikované – diktát 
 • Práce s textem, knihou 
 • Rozvoj a zdokonalování čtenářských a stylistických dovedností 
 • Noste si prosím svou rozečtenou knihu 

 

 

 

Matematika  MIND 

Desetinná čísla- procvičení početních operací 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Celotýdenní projekt- Jídelní lístek 

 

NEMIND 

 • Převody jednotek 
 • Čas, hodiny 
 • Číselné řady, práce s daty 
 • Procvičování desetinných čísel 
 • čtvrtek – klasifikované  – zaokrouhlování celých i desetinných čísel  

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Třídění organismů – rostliny, živočichové 

 

Vlastivěda  Hlavní města vybraných evropských států 

Práce s mapou 

Slovensko 

 

Další informace:  STŘEDA – POMŮCKY: VV – práce se samotvrdnoucí hmotou (tu již máme ve škole)- přinést plastové “prkýnko”, kuchyňský neostrý nůž, vidličku, brčko, špejle 

 

PÁTEK – Stroj času – speciální potřeby ani pomůcky nejsou třeba

 

 

 

 

27.03.2022