Přehled učiva na týden 30.5.-3.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.5.-3.6. 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk  Věta, stavba, vzorce 

Podmět a přísudek, shoda 

Přísudky a jejich varianty 

Procvičování probraného učiva 

ČTVRTEK DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – mix procvičení probraného 5.tř 

 

Matematika  MIND 

Opakování učiva 5.ročníku a příprava na závěrečný test 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

15.6. – Závěrečná písemná práce 5.r. 

 

NEmind 

Rovnice, slovní úlohy 

procvičování učiva 5.ročníku 

ÚTERÝ SOUHRN OPAKOVÁNÍ DESETINNÁ ČÍSLA, ZLOMKY 

 

 

Anglický jazyk  Clil 

 

Přírodověda  Dýchací soustava 

Trávicí soustava 

PÁTEK TEST – svalová soust+oběhová soust+dýchací soust 

 

 

Vlastivěda  Povrch Evropy 

Práce s mapou 

STŘEDA TEST RAKOUSKO+NĚMECKO 

 

 

 

 

Další informace:  Středa – obrázky nebo knihy s obrázky papoušků 

 

 

28.05.2022