Přehled učiva na týden 31.1. – 3.2.

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.1.-3.2. 

Třída:  5.E 

 

V PONDĚLÍ 31.1. BUDE VYDÁVÁNO POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ. 

V PÁTEK 4.2. JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY. 

NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN budou JARNÍ PRÁZDNINY. Ve škole se sejdeme po prázdninách 14.2. 

Český jazyk 
 • Procvičování podstatných jmen a sloves, probrané pravopisné jevy – předpony, y/i, shoda, ě/je, mě/mně 
 • nová látka – přídavná jména 
 • Zdokonalování čtení s porozuměním, práce s texty, rozbory textu 

 

Matematika  Nemind 

 • Desetinné zlomky a desetinná čísla 
 • Převody jednotek – hmotnost, délka, objem, čas 
 • Číselné řady 
 • Porovnávání desetinných čísel 
 • Problémové a slovní úlohy 

 

MIND 

Obsah čtverce a obdélníku- procvičení , převody jednotek obsahu– Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- převody jednotek obsahu + HM- str.46 – 3.2. 2022 

 

 

 

Anglický jazyk 
 • clil 

 

Přírodověda 
 • Dokončení mírného podnebného pásu 
 • Charakteristika jednotlivých typů krajin 
 • Typický fauna a flora 
 • Práce s digitálními učebními materiály 

 

Vlastivěda 
 • ČSR počátky 
 • Vztah Čechů a Němců 
 • Práce s historickými materiály 

 

 

Další informace: 

VV – VE STŘEDU – PŘINÉST VĚTŠÍ KLUBKO NEBO PŘADENO VLNY- VIZ INFO V TEAMSECH A V ÚKOLNÍČKU – BUDEME DĚLAT CHOBOTNICE 😊  

 

Konkrétní obsah hodin bude pro chybějící k dispozici v Teamsech, jak jsou žáci již zvyklí 

 

Testování antigenními testy proběhne v pondělí na začátku první vyučovací hodiny. Do ukončení testování všech žáků ve třídě mějte prosím nasazeny respirátory nebo roušky. Děkuji 

 

 

 

 

30.01.2022