Přehled učiva na týden 6.-10.listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.11.-10.11. 

Třída:  5.E. 

 

AKCE : POBDĚLÍ 6.11. – Klementinum, sraz 7.55 před školu 

Český jazyk   – procvičování učiva 5.ročníku a jeho upevňování – zaměření především na zdvojené souhlásky na rozhraní kořene a předpony nebo přípony, psaní -n, -nn, psaní přídavných jmen odvozených od místních a zeměpisných názvů

  • učivo předchozích ročníků zejména koncovky podstatných jmen, pády, slovní druhy
  • práce s texty
  • nová látka – psaní předpon s, se, z, ze
  • rozvoj čtenářských dovedností

Pro zájemce: tipy na procvičování:

https://www.mojecestina.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://didacticus.cz/kde-procvicovat-cestinu

https://didacticus.cz/psani-n-nn

 

Matematika  Blok geometrie skončil  – o dalším budou žáci včas informováni.

  • Procvičování všech probraných operací s velkými čísly 
  • Počítání s jednotkami délky, času, hmotnosti a objemu (=procvičování) 
  • Seznámení se zápornými čísly 
  • Počítání se zlomky 

 

KLASIFIKOVANÉ – středa 8.11. převody jednotek a početní operace s nimi (např. 5cm + 41mm+ 2dm = 50mm+41mm+200mm=291mm) 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Pokračujeme v podnebných pásech 

Dokončení mírný pás 

Polární pás 

 

Vlastivěda 

Nová látka – národní obrození 

 

KLASIFIKOVANÉ – 10.11. – Osvícenectví – Marie Terezie, Josef II. (učebnice + sešit) 

 

 

Další informace: 

V pondělí 6.11. – exkurze do KLEMENTINA 

********************************************* 

V pátek 10.11. poslední hodinu budeme zas vyrábět na Mikulášské trhy. Místo dvou čj, bude jen jedna. 

************************ 

NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN – PONDĚLÍ 13.11. – EXKURZE CAMIC 

 

 

 

 

Pondělí 13.11.

CAMIC – obchodní komora – beseda s členy CAMIC- seznámení s činností                                                                                                                                    Prohlídka: Trauttmannsdorfského paláce – veřejnost se zde neprovádí, prohlídka domluvena s majitelem a správkyní objektu                                                      Středověký dům U Vejvodů : oběd– polévka gulášová, kuřecí řízek s bramborovou kaší, domácí limonáda                                                                                                    vybíráme: 140Kč (oběd)kdo má u mne ještě Kč z předešlých akcí, odečtu mu to , přinést do pátku 9.11.                                                                                          sraz: 7.55 před školou                                                                                                                                                                                                             doprava: s sebou předem zakoupenou jízdenku vlak Mokropsy – Praha hl.nádraží +MHD tam i zpět                                                                                                                    návrat: kolem 13.30                           OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ODHLÁSIT

https://www.restauraceuvejvodu.cz/cz/History/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trauttmansdorffsk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

05.11.2023