Přehled učiva na týden 6.-10.září

Milý žáci, učebnice jsme si rozdali v pátek, kdo ve škole nebyl, na toho čekají u mě. Sešity a pracovní sešity jsme si také již nadepsali. Mějte prosím sešity i učebnice obalené a k půjčeným i svým pomůckám se chovejte šetrně a ohleduplně. Pozorně poslouchejte vyučující, co na který předmět budete potřebovat, ať nenosíte zbytečnosti, ale ať máte vždy vše potřebné, bude se tak lépe pracovat vám i ostatním. Potřeby na tvoření (vv, pč) budeme mít, stejně jako loni, vzadu v poličce ve třídě. Tělocviky si nechávejte v šatní skříňce, letos máte pana učitele Čiháka, dozvíte se od něho, jak a kde se budete scházet a vše další potřebné. Pokud někdo ze zdravotních důvodů nebude moci cvičit, je třeba, aby panu učiteli dal omluvenku od rodičů…..“Já nemám cvičit“ bez lístku od rodičů není omluvenka.

Zapisujte si do ÚKOLNÍČKU.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.9.2021 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
 • Seznámení s učivem 5.ročníku 
 • Pomůcky a kritéria hodnocení 
 • Opakování učiva 4.ročníku 
 • Pondělí – čtení (4.vyuč.hod)- knížku svou si noste každý den, (můžete mít jednu trvale ve své lavici ve škole) ve škole budeme pracovat s vašimi knížkami i s čítankou (letos máme pěkné 😊) 
 • Čtvrtek – sloh, tvořivé psaní 
Matematika 
 • Seznámení s učivem pátého ročníku 
 • Pomůcky a hodnocení 
 • Opakování učiva čtvrtého ročníku 
Anglický jazyk  CLIL 
Přírodověda 
 • Seznámení s obsahem přírodovědy pátého ročníku 
 • Pomůcky a kritéria hodnocení 
 • Opakování stěžejní látky čtvrtého ročníku 
Vlastivěda 
 • Seznámení s obsahem vlastivědy pátého ročníku 
 • Pomůcky a kritéria hodnocení 
 • Opakování stěžejní látky čtvrtého ročníku 
 • Začínáme DĚJEPISNOU (historickou) částí – noste jen tento díl učebnice 

 

Další informace: 

AKCE: 

6.9. pondělí – Třídní schůzky od 17.h – rodiče – v naší třídě (stejná jako v předchozím roce)- C31 (na dveřích máme pavouka (obrázek 😊) 

8.9.středa – Olympijský běh – ovál, naše třída jde kolem 10h – MĚJTE S SEBOU VĚCI NA TV- venkovní 

8.9. středa – pátá (možná i šestá) vyučovací hodina – beseda s Danielou Královou – představení knihy O duši lesa (www.duselesa.cz) 

 

TESTOVÁNÍ 

Pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9. na začátku první vyučovací hodiny – kritéria testování ve škole jsou stejná jako v předchozím týdnu 

 

 

05.09.2021