Přehled učiva na týden 7.11.-11.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.11.- 11.11. 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičováni probraného učiva 
 • Stavba slova, předložky a předpony 
 • Zdvojené hlásky 
 • Rozvoj stylistických a čtenářských dovedností 

 

Básnička-výběr ze tří. Naučit recitovat do 16.11. Viz Teams 

Matematika 
 • Tento týden už není geometrie, budeme se jí zas věnovat v bloku, včas vás budu informovat 
 • Procvičování probraných početních operací, písemné i pamětní 
 • Indické násobení, slovní úlohy, pyramidy 
 • Krychlové stavby 

V pondělí 7.11. dostanete zpět pracovní sešity geometrie. Prosím, doplňte, co je třeba doplnit, případně opravit. Další blok geometrie bude v prosinci. Včas budu informovat.

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Dokončení rostliny-plody a semena 
 • Vlastnosti a dělení živočichů, společné znaky 

 

 • Dobrovolný kvíz – Poznej stromy – odkaz v Teamsech (kanál Kvízy). Vypracování možné jen on-line po kliknutí na odkaz. Přístupný do 15.11.18h 

 

 

Vlastivěda 
 • Dokončení Nejstarší dějiny v pověstech 
 • Velkomoravská říše 

 

 

Další informace: 

Na VV 8.11. – provázek nebo silnější vlnu cca 150-200cm, noviny nebo starší časopis-budeme z něj skládat. 

 

Podrobně učivo – cvičení i aktivity – v Teamsech 

 

 

 

05.11.2022