Přehled učiva na týden 8.11. – 15.11.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8.-12.11 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Souhláskové skupiny na styku předpony a kořene a kořene a přípony  
  • Doplňování předpon podle smyslu 
  • Předpony s-, z-, vz- Předložky s, z 
  • – klasifikované – procvičování 4.r-v průběhu týdne- dopňovací cvičení – koncovky podstatných jmen a sloves, bude oznámeno alespoň den předem 

 

Matematika 

Nemind 

Pondělí – násobení a dělení ve slovních úlohách 

Úterý – pátek – GEOMETRIE – NOSIT: TROJÚHELNÍK S RYSKOU, 30CM PRAVÍTKO, TUŽKU Č.3, OŘEZÁVÁTKO, FUNKČNÍ KRUŽÍTKO, GUMA, SEŠIT NA GEOMETRII – nelinkovaný, pracovní sešit ze 4.tř (měli si žáci nechat- pokud někdo nemůže najít, vyřešíme ve škole)

Středaklasifikované – písemné násobení (jako v předchozím týdnu) 

 

MIND- Pamětné násobení a dělení, písemné násobení, písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem– konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů. 

HM- str.12- 15.  

Písemná práce- 12.11. 2021- test bude s výše uvedeného učiva. 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Paliva 

Ropa, uhlí, plyn 

Obnovitelné zdroje 

 

Vlastivěda 

Pondělí 8.11.opakování -klasifikované- Osvícenectví – uč. Str 17,18 + sešit (bylo již oznámeno ve středu 3.11) 

Nová látka: 18.století – život na vesnici, manufaktury 

 

 

05.11.2021