Přehled učiva na týden 9. – 12.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9 -12.května 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského životného 
  • Procvičování probraného učiva – vzory podst.jmen 
  • Slovní druhy 
  • Čt – vzít si na 4.h vlastní knížku 

 

Středa – klasifikované – diktát (vyjm. Slova, koncovky ženského, středního a mužského neživotného rodu) 

 

Matematika  Geometrie – úterý, středa, čt – pravděpodobně i pátek – noste vše včetně pracovních sešitů 

  • Konstrukce trojúhelníků, čtverce, obdélníků, kolmice, rovnoběžky 
  • Výpočet obvodu – čtverec, obdélník, trojúhelník 
  • Výpočet obsahu – čtverec. Obdélník 
  • Aplikace obvodů a obsahů ve slovních úlohách 
  • Převody jednotek 

 

Klasifikované – čtvrtek – geometrie – vše probrané v tomto současném geometrickém bloku- M BUDE VYJÍMEČNĚ 1.VYUČ.HODINU 

 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Bude VE STŘEDU 4.VYUČ.HODINU- dokončíme park 

 

Vlastivěda 

Dokončení vodstvo ČR 

Práce s mapou i se slepou mapou  

 

Následující pátek 19.5. bude klasifikované opakování vodstva včetně slepé mapy 

 

 

 

 

 

Další informace: 

TV – Na tělesnou výchovu budou žáci za příznivého počasí chodit až do konce tohoto školního roku ven. Venku budou využívat i hřiště s pískem. 

 

NAŠE NAPLÁNOVANÉ AKCE NA KVĚTEN 

15.5.pondělí: ZAJÍMAVÁ VYCHÁZKA PRAHOU, s průvodcem (p.Peprný), délka vycházky 3h v terénu, plánované ukončení v Praze cca 11.45, pak mhd a vlak zpět, s sebou – vhodná obuv na pěší chůzi, oblečení sportovního rázu, pití svačina , JÍZDNÉ: předem zakoupené jízdenky TAM-vlak Mokropsy-Praha hl. nádraží, ZPĚT : MHD + vlak Praha hl.n – Mokropsy, sraz 7.45 u školy, odchod od školy 7.50. Návrat do 13h 

22.5. pondělí – ve škole – 2.vyuč.hodina, v naší třídě – Komorní soubor p.Slavické a jejich Malá čarodějnice 

29.5.pondělí: PŘÍBĚH O NEPŘEMOŽITELNÉM GOLEMOVI, Praha, Werichova vila, wokrshop, 90min, s sebou: vhodné oblečení, svačina, pití, JÍZDNÉ: předem zakoupené vlak Mokropsy- Praha Smíchov +MHD tam i zpět, sraz u školy 7.50, odchod 8h, návrat 12.30-13h (dle vlaku, co stihneme),  

 

 

 

07.05.2023