Přehled učiva na týden 9.-13.ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.-13.ledna 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování látky prvního pololetí 
 • Příprava na pololetní písemnou práci 
 • Slovní druhy 
 • Charakteristika postavy 
 • Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně 

 

Pololetní opakování čj – čtvrtek 12.1. 

 

Matematika 
 • Procvičování učiva prvního pololetí 
 • Převody jednotek 
 • Zlomky 
 • Pololetní písemná práce a její následný rozbor 
 • Tento týden noste početník 
 • Geometrie – pololetní opakování – středa 11.1. – VE STŘEDU BUDE MATEMATIKA 1H 

 

pololetní opakování M – v úterý 10.1. 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Neživá příroda – nerosty a horniny 

 

KLASIFIKOVANÉ OPAKOVÁNÍ – pondělí 9.1. – neživá příroda – voda, vzduch 

 

Vlastivěda 
 • Pondělí – práce s odbornou literaturou 
 • Život ve středověku 
 • Pátek – husitství 

dobrovolný kvíz – STARÁ ŘEMESLA – odkaz. v Teamsech (kanál kvízy), zábava a i možnost vylepšit si známkové skóre, úspěšní řešitelé uloví jedničku ještě do tohoto pololetí, přístupné od neděle 8.1. 16.30 do středy 18.1. 18h

 

 

Další informace: 

STŘEDA 11.1. 4.vyuč. hodina – PLAZI – přednáška – ve třídě , 50Kč, donést do úterý 

 

Úterý – vv – 10.1. budeme potřebovat vatu a kdo má, atlas nebo obrázky ptáků, kteří jsou u nás v zimě 

 

Vlastivěda – pondělí, kdo máte vezměte si s sebou encyklopedii nebo knížku o dějinách, ideálně českých – středověk 

 

 

08.01.2023