Přehled učiva na týden 9.5.-13.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.-13.5. 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk  Zájmena, číslovky 

Procvičování probraného učiva 

Práce s texty 

Pravopisná cvičení 

Čtení s porozuměním 

Tvůrčí psaní 

 

Čtvrtek – zkoušíme naučenou básničku 

 

Noste si stále svou knížku 

 

 

Matematika  NEmind 

geometrie – obvod, obsah, konstrukční úlohy 

Krychlové stavby 

Geometrie v prostoru 

Procvičování probraného učiva 

Čtvrtek – klasifikované – geometrie teorie, pravděpodobně i jednoduchá konstrukce 

 

MIND 

Procenta, konstrukční úlohy typu Cermat 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- 13.5.- test- konstrukční úlohy typu Cermat 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

 

Přírodověda  Svalová soustava 

Pátek – klasifikované opakování kosterní soustavy 

 

 

Vlastivěda  Německo, Rakousko 

Práce s mapami 

 

 

Další informace:  Prosím donést do pátku 13.5.  80Kč na mobilní planetárium 17.5. a 120Kč na pletení z pediku 23.5. Můžete přinést vcelku. Kdo má u mě finance z Triloparku nebo netopýrů, odečtu mu je. 

 

VV- 11.5. budete potřebovat kružítko a 30cm pravítko 

 

 

08.05.2022