Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia: podrobné informace, důležité zásady

 

Vzhledem k množícím se dotazům jsme pro Vás připravili podrobný manuál k přijímacímu řízení v roce 2018. Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. M.Šlesingerovou (mslesingerova@zscernos.cz).

Přihlášky

 • 2 tiskopisy – od třídních učitelů
 • zkontrolovat – chyby nahlásit výchovné poradkyni M. Šlesingerové (opravené tiskopisy nevydává škola na počkání!)
 • vyplnit dvakrát TOTOŽNĚ! (neměnit pořadí škol – pořadí neznamená preferenci)
 • lékařské potvrzení – pouze na vybrané školy (pokud škola vyžaduje lékařské potvrzení, najdete tuto informaci na jejích webových stránkách)
 • žáci s SPU – pokud požadují při přij. řízení zvláštní zacházení, je třeba přiložit k přihlášce zvláštní formulář vyšetření z PPP (se specifikací podmínek přij. řízení)
 • přiložit osvědčení a diplomy ze soutěží, olympiád, relevantních nepovinných aktivit,…
 • doručit na vybrané školy nejpozději 1. března 2018

 

Přijímací řízení

 • celostátní přijímací zkoušky se týkají SŠ s maturitní zkouškou

13. dubna                   šestileté a osmileté obory 1. termín

17. dubna                   šestileté a osmileté obory 2. termín

12. dubna                   čtyřleté obory 1. termín

16. dubna                   čtyřleté obory 2. termín

10. května                  první náhradní termín

11. května                  druhý náhradní termín

 

 • první termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě
 • druhý termín absolvuje žák přij. řízení na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě
 • lepší výsledek se započítává na obě školy (tvoří minimálně 60% celkového bodového hodnocení uchazeče)
 • SŠ může vypisovat ještě vlastní přij. řízení (navíc k celostátní zkoušce)
 • pozvánku k přij. řízení obdrží žák poštou nebo emailem
 • povolené pomůcky: tužka, rýsovací potřeby, negumovatelné pero
 • výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SŠ
 • neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni písemně – do tří dnů se mohou odvolat
 • SŠ mohou vypsat další termíny přij. řízení, pokud nenaplní svou kapacitu

 

Zápisový lístek

 • = vyjádření definitivního záměru studovat na vybrané škole
 • vydává ZŠ v průběhu dubna (pokud jej žák nepotřebuje dříve)
 • pouze 1 tiskopis – pokud jej žák ztratí, vydá škola duplikát za poplatek 100 Kč
 • doručit na vybranou školu do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků
 • zpětvzetí lístků není možné! – výjimkou jsou uchazeči, kteří se již v lednu/únoru zapsali na uměleckou školu, ti mohou vzít lístek zpět a doručit ho na jinou SŠ, kde konali státní přij. řízení v dubnu

 

Co když se nikam nedostanu?

 • kontaktovat SŠ a zjistit, kde ještě není naplněna kapacita
15.02.2018