Příprava na test z přídavných jmen

Látka k procvičení: druhy přídavných jmen, gramatické kategorie přídavných jmen (rod, číslo, pád a vzor), stupňování přídavných jmen, jména obecná a vlastní, přípony -cký, -ský, -ký, -čcí, -ští, -cí, zdvojené hlásky, jmenné tvary přídavných jmen, pravopis v koncovkách přídavných jmen

 

Test píšeme 23.3.2017

 

Mnoho úspěchu při testu i při přípravě na něj.

 

M.D.

Ke stažení

22.03.2017