Přivítání želviček

Na začátku nového školního roku se v oddělení želviček sešla nová skupina dětí. Všichni jsme se seznámili nejen s paní vychovatelkou Radkou, ale i mezi sebou navzájem. Řekli jsme si pravidla chování, podle kterých se letos budeme řídit, aby nám spolu bylo dobře. Hlavních pravidel je 6, a jsou to tato:

  1. Chovám se bezpečně
  2. Respektuji druhé
  3. Jsem zodpovědný/á
  4. Jsem slušný/á
  5. Nikdy nikam neodejdu bez vědomí paní vychovatelky!
  6. Zákaz používání mobilního telefonu a chytrých hodinek ve škole i školní družině!

Těšíme se na rok plný pohody, tvoření a her venku na hřišti i v naší třídě.

18.09.2023