Projekt habitat – clil

Třída 4.E je clilová. To znamená, že výuku anglického jazyka mají žáci s rodilými mluvčími. V angličtině mají také pracovní činnosti. Lektoři v hodinách mluví se žáky pouze anglicky, čeština je v těchto hodinách zakázaná.

Od poloviny února se žáci pod vedením lektorů věnovali projektu Habitat. V něm zkombinovali angličtinu, pracovní činnosti, přírodovědu i vlastivědu. Byli rozděleni do skupin, skupiny si vylosovaly jedno prostředí, kterému se věnovaly. Týmy vytvořily diorama z krabice, v němž dané prostředí ztvárnily ve 3D. Pak společně žáci pracovali na písemném představení. V něm se věnovali místům. kde se prostředí nachází, jeho charakteristice, živočichům i rostlinám, které se v něm vyskytují. Vše samozřejmě v angličtině. V závěrečné fázi si své projekty skupiny představily. Tvůrci museli nejen předvést, co vytvořili, přednést svůj text, ale také odpovídat na otázky posluchačů i lektorů.

Projekty měly děti nápaditě zpracované. Bylo vidět, že se projektu intenzivně věnovaly.

Lektoři  Krista a Jeremy s dětmi velmi pěkně pracují.

11.03.2023