Projektový den – rozvoj čtenářských dovedností

Pojďme si číst

Děti si měly donést z domova knihu, kterou právě čtou.

Během první hodiny jsme si přečetli a zhodnotili příběhy, které děti vytvořily v hodinách českého jazyka, připomněli jsme si pravidla čtenářské dílny a zbylo 15 minut na samostatné čtení. Druhou hodinu byl žákům představen podvojný deník a hned si prakticky vyzkoušeli, jaké to je s ním pracovat. Třetí hodinu zvládli podle své knihy vyplnit Vangův diagram, který znali už z 1. stupně díky skvělému vedení paní učitelky Radové. Formou krátkého mluvního cvičení udělali žáci krátkou anotaci na čtenou knihu a ke každé z nich jsme zhlédli příslušný podvojný deník.

 

Vangův diagram

Čtvrtou vyučovací hodinu už bylo v knihovně volno, přesunuli jsme se tam. V knihovně jsme si povídali s paní knihovnicí, podle čeho si vybírají knihy. Každý si vybral jednu knihu, kterou nezná, a zahráli jsme si knihohraní.

         

Nejvtipnější body:

Název nové filmové pohádky: Chich

Jméno nově objevené rostliny: vniveč

Věta akčního superhrdiny: Cože? Já to nechápu!

 

Poté pracovali žáci na lapbooku. Odpadlo dlouhé popisování postupu výroby, neboť mi sdělili, že lapbook už vyráběli loni na přírodovědu (Komendě díky :-D). Na výběr bylo ze dvou témat: ohebné slovní druhy, či literární pojmy. Sice dvě hodinky usilovné práce, přesto se nestihla.

   

 

Šest hodin nad a s knihami i úkoly utekly jako voda. Na lapbooku budeme ještě příležitostně pracovat. Doma, ale jsem domluvená s paní Rychlíkovou, že mohou pokračovat o výtvarné výchově, když budou mít hotovu zadanou práci. Popřípadě na suplovaných hodinách, když bude hotova zadaná práce.

M. D.

Od dětí:

Mně se projektový den moc líbil. Já moc doma nestíhám číst a bylo fajn si něco přečíst a zahrát hry. Ale nejvíc se mi líbily lapbooky. Já prostě moc ráda tvořím. Moc ráda bych měla v budoucnu další projektový den.  Z.M.

24.04.2022