První opékání špekáčků

S žáky 5.A jsme navázali na tradici palačinek na statku, kterou jsme mohli obohatit o opékání špekáčků a pečiva, protože žáci minulý pátek vytvořili ohniště.

Udělat těsto na palačinky a potom je péct není pro žáky žádný problém. Ale ukázalo se, že rozdělání ohně není jednoduchá disciplína a dala nám dost zabrat. Nakonec jsme však tento živel ovládli a oheň v našem ohništi vzplál. Žáci si museli kolem pozemku najít vhodné klacky, ze kterých si poté vyrobili napichováky na špekáčky a pečivo.

Oheň měli žáci i v ukázce v literatuře, kde pravěcí lidé oheň pozorovali, obdivovali a báli se ho.

Velmi děkuji za vzornou přípravu na hodinu. V týdnu se s žáky dohodneme, zda budeme akci opakovat nebo se budeme věnovat něčemu jinému.

 

17.09.2023