Rok 2021 = Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Rok 2021 byl vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu.

Naše škola se nachází v oblasti, kde můžeme krasové jevy pozorovat zblízka. Nacházíme se v CHKO Český kras.

V pátém ročníku se v přírodovědě věnujeme živé i neživé přírodě, fauně i flóře. V několika říjnových hodinách jsme se podrobněji zaměřili na jeskyně a kras. Povídali jsme si o geologické stavbě krasových oblastí i o typické fauně a flóře, která je na vápencové podloží vázána. Žáci si prohléhli ukázky hornin a nerostů. Zabývali jsme se adaptacemi organismů na jeskynní prostředí. Žáci se seznámili  prostřednictvím obrazového materiálu s obyvateli jeskyní. Věnovali jsme se také několika zástupcům, kteří jeskyně využívali v dobách dřívějších – velkým šelmám dob ledových, předchůdcům člověka dnešního typů. Žáci téma zaujalo, velice pěkně spolupracovali.

Mgr. Martina Václavková

 

FOTOGRAFIE UKÁZEK NEROSTŮ A HORNIN JSOU AUTENTICKÉ, tyto horniny a nerosty žáci viděli, mnohé si mohli osahat.

Pocházejí ze soukromé sbírky pedagoga.

   

 

17.10.2021