S Popelkou za Starými českými pověstmi

Pondělní dopoledne bylo pohádkově bájné. Vypravili jsme se do černošického Clubkina. Čekalo nás tu pásmo  z pověstí a bájí  naší země.

Proč báje s Popelkou? No proto, protože průvodkyní českými bájemi nám byla paní Eva Hrušková, první česká filmová Popelka. Společně s ní nás vybranými příběhy provázel herec Zdeněk Rohlíček.

S praotcem Čechem jsme vystoupali na horu Říp, poznali jsme Krokovy dcery – Libuši, Tetu i Kazi. Silák Bivoj před námi skolil lítého plyšového kance. Libuše k sobě povolala vládnout Přemysla. Vlasta se svými následovnicemi vedla válku proti mužům a sličná Šárka poblouznila a obelstila Ctirada.

Děti byly přímo zapojeny do příběhů, spoluúčinkovaly na jevišti.

Naše Sofi se proměnila  v Kazi a byla provdána za Bivoje z 3.E. Ten ze sňatku velkou radost neměl. To Kazi se prý pojede s rodiči podívat na své sídlo – na Kazín.

Pásmo bylo plné písniček i tanečků. Společně s herci jsme zpívali, vytleskávali i „tančili“.

Program byl interaktivní, děti byly pěkně aktivizovány.

Pásmo se nám moc líbilo.

Děti pak při výtvarné výchově kreslily výjevy z bájí a pověstí, vyzdobíme si jimi třídu.

Plánujeme, že při tvůrčím psaní zkusíme nějakou pověst vymyslet.

 

Děkujeme moc paní Hruškové a panu Rohlíčkovi za příjemný zážitek.

 

Těšíme se zas někdy na viděnou.

4.E a M.Václavková

28.02.2023