Samostudium 1.–4. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.–4. 2. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Složitější souvětí, jazykové rozbory 

Úkoly v PS k vypracování – postupně nevypracované úkoly z oddílu Skladba 

 

 

 

 

Matematika 

PROCVIČOVÁNÍ VZORCŮ USNADŇUJÍCÍCH ÚPRAVY 

Pracovní listy 

Souhrnný test – HM 48-49 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) 

Anglický jazyk 

Don’t forget that from now on we have English lessons together. 

The work that is given here are exercises that you’re supposed to do during the week. Sometimes we will check it next week, sometimes we won’t. It’s a practise and it’s important that you do it 😉 

 

  • Wednesday: test Vocabulary Parts of the Body + relative clauses  
  • Wb.: p. 26 – ex. 1, 2, 3 
  • Wb.: p. 27 – ex. 4 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština   

  – učebnice str. 32 – vypsat ze článku všechna slovesa a určit os.a č.!! 

  – nastudovat všechna slovesa (činnosti) ze str.37- 3. lekce  

  – PL – str.166/ cv.27 

 

Francouzština: Online hodiny – procvičování učiva – číslovky 70 až 100, moje narozeniny – dárky, data, měsíce v roce, budoucí čas 

Učebnice strany: 47 až 49, PS: strany 43 až 45 

 

Německý jazyk 

  1. Slovíčka L8 – všechna – zkoušení 
  1. Časování slovesa fahren, mögen (ich möchte, …) + slovosled 
  1. L8 LB 79/8,9, 78/5, 
  1. AH 69/3, 4 
  1. HA do 10.2. pošli foto cv. 5 z PS na str. 69 
Přírodopis 

Opakovat sudokopytníky a primáty 

 

Nové téma: Dorozumívání – chování zvířat 

 

Dějepis 

1. hodina doma – Vypište si do sešitu rozdělení francouzské společnosti ze strany 55 v učebnici. Na základě informací si připravte odpověď na poslední otázku na straně 56 – Kdo musel platit daně? 

2. hodina online – vláda Ludvíka XIV., Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. a příčiny revoluce. 

Diskuse o rozdělení společnosti. 

 

Zeměpis 

Cestovní ruch 

Členění ČR 

Cestovní ruch, práce na TEAMS do 15.2. 

 

Fyzika 

Teplo- teams 

 

Chemie 

Procvičování vyčíslování chemických rovnic. 

Látkové množství, molární hmotnost (učebnice str. 72 – 73). 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

31.01.2021