Samostudium 11.–15. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.–15. 1. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

 

Opakování učiva 1. pololetí – VĚTNÁ SKLADBA 

v rámci domácího procvičování možnost postupně vyplňovat úkoly z PS 

str. 38 – 43 (nové vydání)  str. 34 – 39 (staré vydání) – kapitoly: Významové poměry, Souvětí souřadná a podřadná, Spojovací výrazy v souvětí 

 

 

Matematika 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ 

Uč. 76/19,20 (63/21,22) 

PL – nasdílený přes Teams (pá) 

ROZKLAD MNOHOČLENU NA SOUČIN 

Uč. 77-79 (63-65), Uč. 78/3,4 (63/3,4), HM 43-45 

DDÚ bude zadán přes Teams (počítá se již do druhého pololetí), procvičování v pátek nahrazeno PL 

Anglický jazyk  Skupina Jeřichová 

 1. Wb.: p. 22–23 Progress Check (příprava na test) 
 1. Wednesday 13. 1. Test Unit 2 

Skupina Jeřicha: 

 • Opakování 2. lekce (Progress check) v učebnici a pracovním sešitě 
 • Progress check – opakování mluvnice a příprava na test 
 • Oddíl 3A v učebnici a pracovním sešitě 
 • THURSDAY – 14.1. UNIT 2 TEST 

Skupina Tlášková: 

 • Unit 2D – Question tags -practice 
 • Revision for Unit 2 Test  
 • Present perfect, present perfect X past simple, for X since, question tags 
 • Vocab Unit 2! 
 • Thursday – Unit 2 – Progress test! 

 

Skupina Rychlíková: 

     Unit 2D – EXB p. 26+27 

     Grammar: been/gone, question tags 

     WB – p. 20, 21 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Španělština 

        

 • Resumen gramatical str.35 / nastudovat 
 • Str.34/ cv.1 dopnit text písničky 

Francouzština:  

Online hodiny: Středa:  – budoucí čas – procvičování – vypracujte si do středy věty v záporu v sešitu z minulé hodiny. Vypracujte cvičení 6 na straně 44 v pracovním sešitě. 

čtvrtek: L6 – slovní zásoba – narozeniny, procvičování, číslovky a otázky, píseň Joyeux anniversaire – učebnice strana 54 

 

Ruský jazyk 

V Teamsech ve výukových materiálech máte pokyny k individuálním konzultacím. 

Samostatně vypracujete v pracovním sešitě: str. 18,19, cv. 5-8 

 

Francouzština:  

Online hodiny: Středa: – budoucí čas – procvičování – vypracujte si do středy věty v záporu v sešitu z minulé hodiny. Vypracujte cvičení 6 na straně 44 v pracovním sešitě. 

čtvrtek: L6 – slovní zásoba – narozeniny, procvičování, číslovky a otázky, píseň Joyeux anniversaire – učebnice strana 54 

 

Španělština 

        

 • Resumen gramatical str.35 / nastudovat 
 • Str.34/ cv.1 dopnit text písničky 

 

Německý jazyk 

 • Ve středu kontrola již vypracovaného cvičení – PS str. 66/10 
 • Slovíčka L 8 
 • Časování slovesa mögen, fahren 
 • uč. str. 76, 77 
 • PS 68/2, 70/6 

Test L7 21. 1. – známka na 2. pololetí 

Přírodopis 

 

Pracujte na zadaném úkolu z minulého týdne a na závěr do sešitu vypracujte otázky – učebnice str. 35 

 

Dějepis 

 

1. Páteční online hodina – referáty na osobnosti, klasicismus – dokončení, úvod Rusko, kontrola pracovního listu z domácí přípravy. 

2. hodina doma – napište si do sešitu nadpis Evropské státy v 17. – 18. století – Rusko 

Vyplňte pracovní list – Rusko – s pomocí učebnice od strany 27- do strany 31, pracovní list naleznete v příloze a v zadání v Teams. Pokud nemůžete pracovní list vytisknout, prosím, napište si odpovědi do sešitu a ty následně odevzdejte do online hodiny v zadání v Teams. 

 

 

 

Zeměpis 

Dokončení průmysl, zemědělství, zápis do sešitu 

Zadání témat prací na 2.pololetí 

 

Fyzika 

Klasifikace, pís. práce 

 

Chemie 

Online test – Obecná chemie (viz příprava v poznámkovém bloku). 

Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice (učebnice str. 71, 77). 

 

 

Další informace: 

Lidová kultura 

Kalendář – vytvořte minimálně jeden list (měsíc) z kalendáře roku 2021, vyznačte v něm svátky a slavnosti, o kterých jsme v průběhu výuky mluvili, a samozřejmě přidejte ilustraci. Podrobnosti najdete v ZADÁNÍ, kam také projekt do 17.1.2021 odevzdejte. Těšíme se na vaše výtvory! 

 

Robotika a programování 

 • práce a veškeré instrukce jsou zadané v teamu Robotika – Soubory- Výukové materiály- úkol byl zadán již 8.12. a několikrát jsem na něj upozorňovala – odevzdejte do 15.1.2021- známka bude součástí známky na vysvědčení. Děkuji všem, kteří již úkol odevzdali. 

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI – projekty již zadány přes Tems. Připomínám nejpozdější termín odevzdání 14.1. (Ty, kteří již odevzdali, velmi chválím za povedené práce!!!) 

 

ROV 

Nezapomeňte, že úterý 12. 1. je posledním dnem, kdy můžete odevzdat známkovaný prac. list o Civilizačních chorobách. Najdete ho v TEAMS v kolonce zadání, kde jsou k němu všechny instrukce a kde ho i odevzdáte. 

Děkuji všem, kdo již odevzdali. Zvládli jste to skvěle 😉  

 

 

 

 

10.01.2021