Samostudium 11. – 15.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020 

Třída:   6. B

 

 

Český jazyk 

Online: 

 

úterý: 

dokončení UČ str. 111 

  

čtvrtek: 

literatura – připravte si knihy, které jste za dobu karantény přečetli 

 

Na této stránce: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-6-trida najděte tyto texty: 

Bajky – Zajíc a želva 

Články, rozhovory, názory – Nedostatek lékařů 

 

Přečtěte si je a odpovězte na otázky. Společně se o textech pobavíme a budu chtít vědět, jak jste v testu dopadli (zapište si počet chyb)! Pozor, při čtení se soustřeďte, ať neuděláte chyby z nepozornosti! 

 

 

Matematika  Tento týden nás čeká: 

  1. Zápis – výšky v trojúhelníku (najdete v příloze i na TEAMS) 

(pokračování z minulého týdne) 

  1. Pracovní sešit str.102/2, str.104 
  1. Geogebra – hodina online – těžnice 

(během týdne očekávejte úkol z Geogebry na Teams 

Anglický jazyk 
  • Procvičovat přídavná jména a jejich stupňování + slovní zásobu (viz pracovní sešit)  
  •  Učebnice opakování str.63 – komiks + cv2a + 2c písemně do sešitu   
  •  Pracovní sešit str. 51 celá 

 

 

 

Přírodopis 

V tomto týdnu koukněte na dokument o mravencích https://www.youtube.com/watch?v=EkfB8H20LY8 . Připomínám, z minulé online hodiny jste si měli udělat zápis “Blanokřídlí – širopasí”. Ještě jednou si projděte strany 99-101 a odpovězte na otázky (nemusíte písemně). 

Zkuste v lese najít mraveniště a pozorovat mravence. 

 

Dějepis 

Prezentace 

 

 

 

Zeměpis 

 

 Prezentace – Afrika

 

 

Fyzika 

 

Počítáme hustotu, příloha 

 

 

Výchovy 

RV : 

Přečti si v uč.str.67-71  téma Zdravé bydlení. Do sešitu vypracuj  

úkol ze str.68 – Jak se bydlí ?, napiš 5-10 vět, nápověda je hned v textu 

pod otázkami.  

TV: 

Po delší době TV opět na scéně! Pojďme se společně podívat na dokument o osobnosti českého sportu, jejíž jméno nese i naše sportovní hala. https://m.youtube.com/watch?v=xsLhH57Zai4  

 

10.05.2020