Samostudium 12.–16. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.–16. 4. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 

ŘEŠENÍ ROVNIC 

Zápis ve výukových materiálech, uč. 2díl – kapitola 1.2 – Řešení rovnic, 1.3 – Ekvivalentní úpravy rovnic 

HM 61-63 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – obsah kruhu 

Anglický jazyk 
  • 12. 4. (MON) Test Adjectivesed/-ing 
  • SB: p. 48 – ex. 3a Find the real you (try the quiz and find out something about yourself) + p. 49 – ex. 4 to get to know your results 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

– La canción Volar – vypsat slovíčka a přeložit 

-uč. Str. 47 – vypsat všechna slovesa do sešitu, porovnat sloveso ser-estarhay (být) 

 

Francouzština 

8. ročník – projekt Čtyři roční období – počasí, činnosti – odevzdávejte v zadání v Teamsech 

Slovíčka7. Lekce, pobyt a aktivity o prázdninách, sloveso descendre – procvičení časování 

 

Německý jazyk 

L0, L1 (oba sloupečky) – zkoušení ze slovíček 

LB S 12/Ü 1 a), b), c),  + d) za DÚ do 21. 4.  

AH S 10/ Ü 2 

Přírodopis 

Opakovat kosterní, svalovou, oběhovou a mízní soustavu – TEST 

 

Nové téma: Dýchací soustava 

 

Dějepis 

Nastudujte si informace o Průmyslové revoluci a vynálezcích v časové ose do počátku 20. století –  v přiloženém souboru. Na základě nastudovaných informací vytvořte spojovací úkol pro ostatní spolužáky s výběrem 15 příkladů, můžete na počítači nebo do sešitu, úkol odevzdejte v zadání v Teamsech, termín do příští online hodiny, budu hodnotit známkou: 

Například:  

1.T.A.Edison                                       a/ elektrický článek 

2. A. Volta                                           b/ žárovka 

Napište správné odpovědi: 1 b, 2.a 

 

Zeměpis 

Jižní Morava , kraj Vysočina – hlavní centra, cestovní ruch, památky UNESCO, národopis 

 

Fyzika 

Sublimace, desublimace a kapalnění 

 

Chemie 

Kyslík (učebnice str. 40 – 42) 

Chemické značky: I. A – V. A skupina PT 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

12.04.2021