Samostudium 15.–19. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 15.–19. 3.

Třída:  8. C

 

 

Český jazyk

TVAROSLOVÍ – Přídavná jména

Z kraje týdne shrnutí skloňování podst. jmen cizího původu.

Přídavná jména opakování probraného učiva (druhy přídavných jmen, mluvnické kategorie, stupňování přídavných jmen)

Práce s PS a učebnicí

 

DÚ zadáno v Teamsech

 

V týdnu od 22. 3. všestranný jazykový rozbor (písemná práce)

 

 

 

 

Matematika

GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC

Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.3 – Dvě kružnice

HM 96

V pátek místo procvičování bude Matematický klokan!

Anglický jazyk

·       mít v sešitě zápis z prezentace Verb + -ing/inf (najdete v TEAMS)

·       Wb.: p. 35 – ex. 5, 6

·       22. 3. (MON) test Verb. + -ing/inf, Voc. 4A

 

 

Německý j.

Španělský j.

Francouzský j.

Ruský jazyk

 

Francouzština:

8. ročník – sloveso s´interesser, ukazovací zájmena ce, cet, cette, moje narozeniny, opakování a dokončení lekce – strana 49 v PS

 

Šj – Švabíková

https://aprenderespanol.org/verbos/ser-ejercicios.html

-na tomto odkaze si trénujte sloveso být – ser

Německý jazyk

Deutsch mit Max 2. díl

středa – uč. str. 8, 9

PS str. 6/cv 4, str. 7/cv. 6, 7, 9

Čtvrtek – uč. str. 6,7

DÚ – Lerne einen Zungenbrecher na 24. 3. – zkouším

Přírodopis

 

Opakujte si dorozumívání, chování zvířat, původ a vývoj člověka, lidská plemena, kosterní soustava –  zkouším

 

Nové téma: Kosterní svalstvo

 

Dějepis

Online hodina – napoleonské války, připravte si odpovědi na otázky o Napoleonovi v příloze a v zadání v Teams do další hodiny.

Vytvořte Jakobínský kalendář – projekt. Představte si, že jste Jakobíni a chcete změnit názvy dní v týdnu a měsíců v roce. Své nové názvy vysvětlete. Pokyny jsme si vysvětlili v online hodině. Termín do 18. března. Váš projekt odevzdávejte v Teams v zadání.

 

 

 

 

Zeměpis

Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj

Některé hodiny zeměpisu povede praktikant Vratislav Šustr, v hodině budu přítomen a žádám všechny o spolupráci. Nutné mít Atlas ČR

 

Fyzika

Tání- pokračování, viz výukové materiály

 

 

 

 

Chemie

Opakování chemických výpočtů.

 

Úkol: Pracovní list “CH – Výpočty M, m, n, c, V”, viz Teams, termín odevzdání 15. 3. + znalost chemických značek I. A a II. A skupiny PT.

 

 

Další informace:

Nezapomeňte, že se v úterý sejdeme na třídnické hodině (od 10:55)

V pátek vás od 10:00 čeká matematický KLOKAN (více se dozvíte od paní učitelky na matematiku).

V tomto nebo příštím týdnu by měla proběhnout přednáška o internetovém prostředí, jen ještě přesně nevíme kdy, sledujte proto svůj kalendář a tým třídy (8.C AJ), ať to neprošvihnete 😉

 

Občanská výchova:

Milí žáci, vzhledem k situaci nabízím dobrovolné hodiny občanské výchovy. Hodina bude naplánována na pátek 19. 3. od 11:40 a uskuteční se 1x za dva týdny. Všichni, kdo byste měli zájem, mi napište do chatu nebo mailu a já vás přidám do schůzky.

 

Ekonomika domácnosti  – Soutěže European Money Quiz – proběhne tento týden od 15.3 od 8 hodin do 17. 3. 2021 do 16 hodin. Více informací pro přihlášení a vyplnění najdete v našem týmu. Účast je povinná!

 

 

 

15.03.2021