Samostudium 18.–22. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18.–22. 5. 2020

Třída:  7.C

 

 

Český jazyk

1.      Učebnice str. 44/6

2.      Učebnice str. 45/7

3.      Příslovce – str. 45, 46, 47 – rámečky

4.      Učebnice str. 47/1

5.      Učebnice str. 48/4

6.      (Jestli stihneme – str. 48/6)

7.      Připravte si na příště učebnice str. 48/7 (ústně)

8.      Připravte si na příště PS str. 26/1, 2, 3 (písemně)

Matematika

1.      Věta Sus – učebnice str. 13 – 15 – výběr cvičení, opakování důležitého. (1. hodina)

2.      Hravá matematika str. 87 – 88 (1. hodina)

3.      Věta usu – učebnice str. 16 – 19 – výběr cvičení, opakování důležitého. (2. hodina)

4.      Hravá matematika str. 88 – 89 (2. hodina)

5.      Opakovací kvíz. Bude uložen přes zadání.

Anglický jazyk

1) naučit se 3. sloupec = past participle NEPRAVIDELNÝCH SLOVES (zopakovat si i první 2 sloupce a významy sloves) – najdete na str. 79 v prac. sešitě; TENTO TÝDEN to be – to drive (včetně)

2) Wb: str. 44 – cv. 3, 4

3) Wb.: str. 45 – cv. 5

*přikládám prezentaci Present Perfect, kterou budeme tento týden společně probírat a dělat si z ní výpisky

 

 

Německý j.

Španělský j.

Francouzský j.

Ruský j.

Španělský jazyk

Stále opakuj slovní zásobu a slovesa 3. lekce. Zopakuj si časování sloves: SER/LLAMARSE/TENER.

Procvičuj slovní zásobu na téma rodina. Na online hodině budeme pracovat se textem a poslechem. Pracuj v učebnici str.62/2 a doplň názvy členů rodiny do vyznačeného rodokmenu.

Francouzský jazyk : Zapište si slovíčka na straně 34 v pracovním sešitě – page 32, page 33, page 34 barvy, page 35 a všechna se naučte, společně vše projdeme v hodinách. V pracovním sešitě na straně 28 doplňte cvičení 6. Výslovnost slovíček na barvy v mužském rodě naleznete zde : http://flemotion.com/couleurs.html

Výslovnost v obou rodech naleznete zde : Les couleurs en français avec Pascal – https://www.youtube.com/watch?v=xt8l3FopbvM – minutáž od 0:45 do 1:38 končí rouge= stejný tvar pro mužský i ženský rod.

Německý jazyk

1.      Zkoušení (na známky) PS str. 36/7 ústně – a opravdu budete říkat rychle

2.      slovíčka L 5 všechna už umíš 😀

3.

4.      Učebnice str. 51/cv. 4

5.      Učebnice str. 52/cv. 7

6.      Učebnice str. 52/cv. 8 – připrav si papír a tužku

7.      Budete-li chtít zpívat – Spielrap (uč. str. 50/2)

Přírodopis

Přečtěte si v učebnici strany 102-105, z hvězdnicovitých si udělejte zápis do sešitu. V přílohách zasílám pracovní listy z předešlých kapitol, nemusíte vyplňovat jen si je projděte pro zopakování.

Každý si vybere jednu rostlinu o které jsme se učili nebo budeme učit (do str.109) a vypracuje o ní referát alespoň na stranu A5 (včetně obrázku) a zašle mi do chatu na TEAMS nebo do mailu (stačí vyfocené, kdo nechce dělat na počítači). Termín odevzdaní 12.6.2020.

 

Dějepis

Vypracujte pracovní list na Jagellonce z minulého týdne, budeme kontrolovat v online hodině.

Připravte si referát o jedné z významných osobností z 15. století – můžete si vybrat z následujících osobností: 1. Štepánek Netolický, 2. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 3. Johana z Rožmitálu.

Vaše práce budete číst v online hodinách a budu je hodnotit. Zde jsou webové stránky, kde můžete najít informace i fotografie.  Těším se na Vaše práce.

https://www.trebonsko.cz/jakub-krcin-z-jelcan-a-sedlcan

https://www.trebonsko.cz/stepanek-netolicky

https://padesatprocent.cz/cz/johana-z-rozmitalu-ceska-kralovna-bojovnice

 

Zeměpis

Doplnit zápisy do sešitu (stačí vytisknout), poslat zadanou práci ze zaslaného článku v minulém týdnu

 

Fyzika

Procvičujeme  Fvz, příloha

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

VV v květnu jsme se měli zabývat pomocí opuštěným zvířatům z Prahy a okolí. Byla připravena benefice pro tuto záchrannou stanici: https://www.facebook.com/zvirevtisni

Prosím nakreslete/namalujte domácího mazlíčka, jak nejlépe dovedete. Vaše obrázky bychom pak zkusili vydražit na benefiční výstavě, hned, jak půjde něco takového uspořádat. Pamatujte, že pomoc ostatním bytostem je jeden z nejušlechtilejších činů, jakých jsme my lidé schopni! 😊Mějte se hezky, JR     p.s. do 29.5., děkuji

 

 

Další informace:

 

 

 

 

18.05.2020