Samostudium 19.–23. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.–23. 4. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Tvarosloví – slovesa, číslovky 

Jazykové rozbory, opakování ohebných slovních druhů 

 

příští ÚT (27. 4.) test na ohebné slovní druhy 

 

 

 

 

Matematika 

ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC 

Zápis ve výukových materiálech, uč. 2díl – kapitola 1.3 – Ekvivalentní úpravy rovnic, 1.4 – Řešení lineárních rovnic 

HM 63-65 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – řešení rovnic – úvod 

Anglický jazyk 
  • Wb.: p. 41 – ex. 3a, b 
  • Wb.: p. 42–43 Progress Check (příprava na test Unit 4) 
  • 27. 4. (TUE) Test Unit 4 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Německý jazyk 

L0, L1 (oba sloupečky) – zkoušení ze slovíček 

LB S 12/Ü 1  d) poslat DÚ do 21.4. do 14:00 

AH S 10/ Ü 2 

AH S 11/ Ü 6 

Poznámkový blok – Pracovní listy – Bild – budeme dělat ve čt na hodině. Na konci hodiny bude vyplněno. Kdo na hodině nebude, bude mít vyplněno také 

 😀 

 

Šj 

Resumen gramatical 

  • Všechna slovesa!!!Los verbos 
  • Preposiciones – a –el, de –el ( al, del) 

 

Francouzština: Ve středu opakujeme ústně sloveso descendre. 

Zapište si časování sloves pouvoir a vouloir z učebnice na straně 63, v chatu najdete video s časováním sloves. 

Online hodiny – procvičování sloves, plánování prázdnin a aktivit u vody 

 

 

Přírodopis 

Mít zpracovaný zápis na téma “Dýchací soustava”.  

Zpracovat zápis na nové téma. 

 

Nové téma: Trávicí soustava; živiny 

 

PŘINESTE SI NA HODINU KOUSEK CHLEBA (2-3 sousta) 

 

Dějepis 

Průmyslová revoluce – online výuka, kontrola úkolu z minulého týdně – vynálezci a jejich objevy 

Křížovka – průmyslová revoluce v zadání v Teams – vypracujte do online hodiny – z učebnice ze strany 70 – 75. 

 

Zeměpis 

Olomoucký kraj, průmysl, zemědělství 

 

Fyzika 

Opakujeme-změny skupenství 

 

Chemie 

Halogeny (učebnice str. 62 – 63). 

Vypracovat pracovní list “CH – Chemické značky 2 – osmisměrka”. 

 

 

Další informace: 

VV 

Vám, co jste mi odevzdali práce do soutěže MVČR, děkuji a prosím vás o přihlášení děl na https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx. 

Ostatní žádám o dodání prací – máte štěstí, prodloužili uzávěrku) 

 

 

 

18.04.2021