Samostudium 2.–6. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.–6. 10. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

Viz příloha 

 

 

 

Matematika 

OPAKOVÁNÍ – HM 22-23, PRACOVNÍ LISTY (budou nasdíleny přes Teams) 

PYTHAGOROVA VĚTA 

 • Učebnice 23-26  (25-29) 
 • Příklady z učebnice 24/1, 26/7 (27/1, 29/7) 
 • HM 24-25 
 • DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek  
Anglický jazyk 

1. skupina (Jeřichová) 

1) Voc. 1B (vypsat, umět) 

2) STŘEDA procvičení Past Simple x Past Continuous (+ slovíčka 1A) 

3) Wb.: p. 6 –  ex. 1, 2 (až po středeční hodině) 

 

2.skupina (Rychlíková) 

Na test (středa) zopakovat: Past simple X continuous 

Will X going to 

Slovíčka 1A – C (materiály, oblečení) 

 

Skupina Jeřicha: 

 • Oddíl 1C v učebnici i v pracovním sešitě 

Skupina Tlášková 

           used to/ didn’t used to (pošli do chatu v Teams do 8.11.!!) 

 •  Practice reading  SB pg. 17 – History : Materials 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Německý jazyk  

Do 4. 11. Poslat foto DÚ PS str. 54/cv.11 

4. 11. – zkoušení připraveného povídání o domácím mazlíčkovi (popř. sourozenci, není-li mazlíček) 

4.  a 5. 11. PS str. 56, 57, 58 

do 11. 11. – písemně email na mdrhova@zscernos.cz – uč. str. 65/e (min. 10 vět) 

12. 11. Test L6 

Francouzština  

 1. Prosím o včasné zaslání projektu můj den. 
 1. Vypracuj cvičení z pracovního sešitu – strana 30/ cv. 10, str. 33/ 2 – projdeme na online hodině 
 1. Opakuj sloveso aller a zvratná slovesa. 

 

 

Přírodopis 

 

Vypracovat pracovní list:  Pp_Opakování 1.  

Zpracovaný PL mi pošlete zpět na e-mail do 6.11. 

 

Dějepis 

1. Vypracuj svůj vlastní test (otázky a odpovědi) na téma Nástup Habsburků na český trůn a Rudolf II., na celkový počet bodů- 25, můžeš kombinovat zadání: otázky – odpovědi, doplňovačka, výběr správných tvrzení – ANO – NE, můžeš přidat obrázky, mapky. Inspiraci najdeš v pracovních listech. Hodnocení: 1 odpověď = 1 bod. Test můžeš vypracovat na počítači nebo napsat a následně vyfotit. Termín naleznete v zadání v Teams, prosím o odevzdání v termínu: do 10.11. 

2. Projdi si prezentaci o Renesanci a humanismu a namaluj si znaky architektury – vše nalezneš v prezentaci. Budeme si vysvětlovat v online hodině 

 

 

 

Zeměpis 
 • Zápis Podnebí (možnost tisku) 
 • Úvaha “Oteplování” – jak moc se otepluje, argumenty zastánce a odpůrce   do 15.11. 

 

Fyzika 

Účinnost , viz příloha 

 

 

 

 

Chemie 

2. 11. probereme hmotnostní zlomek, učebnice str. 26 – 27. 

DÚ na známky – doplnění tabulky, která je nahraná na Teams. 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

02.11.2020