Samostudium 22.–26. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.–26. 3. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

TVAROSLOVÍ – ohebné slovní druhy, všestranné jazykové rozbory 

 

v ÚT (23. 3.) jazykový rozbor (mluv. kategorie podst. jmen, přídavných jmen, sloves; jména obecná x vlastní, konkrétní x abstraktní, pomnožná, hromadná, látková; koncovky podst. jm., příd. jm. a sloves) 

 

v Pá (26. 3) pětiminutovka – pravopisné cvičení 

 

 

 

 

 

Matematika 

GEOMETRIE – THALETOVA VĚTA, TEČNY KRUŽNICE PROCHÁZEJÍCÍ DANÝM BODEM  

Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – kapitola 1.4 – Thaletova věta 

HM 98-100 

V pátek rýsovací test – vzájemná poloha kružnice a přímky a dvě kružnice. 

Anglický jazyk 
  • 22. 3. (MON) Test Verb + –ing/inf 
  • Wb.: p. 36 – ex. 1 (budeme kontrolovat příští pondělí) 
  • V prac. sešitě si najít kartičku s kódem k práci na internetu (bývá nalepená na první straně) a mít ji připravenou na ST hodinu 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Švabíková -Šj  

https://aprenderespanol.org/-   

ejercicios de espaňol, gramáticaartículos-determinados. 

 

Francouzština  

Opakování L6 k procvičení. Quel temps fait il? Jaké je počasí? Cvičení z učebnice a pracovního listu v příloze a v Teams v zadání. 

Německý jazyk 

St – zkouším 1 Zungenbrecher dle vlastního výběru 3x za sebou 

LB S 10 

Čt – AH S 8, 9, 19 

Na 31.3. umět slovíčka L0 + první sloupeček L1 

Přírodopis 

Opakovat biologii člověka – od buňky k člověku, kosterní soustava, svaly-pohyb – zkouším 

 

Nové téma: Krev, srdce, krevní oběh 

 

Dějepis 

Vyhledejte informace o stavebním slohu empír a zapište do sešitu hlavní znaky architektury a 3 příklady staveb, namalujte si k tomu obrázek Vítězného oblouku v Paříži, který patří mezi empírové stavby. Zápis ofoťte a pošlete v Teams do další online hodiny. 

V online hodinách proberete novou látku s panem učitelem na praxi Vratislavem Šustrem, na hodině budu přítomna, mějte připravené učebnice a sešity. 

Zeměpis 

Severovýchodní Čechy 

 

Fyzika 

Anomálie vody-výukové materiály 

 

Chemie 

Procvičování chemických výpočtů – příprava na test. 

 

Rozdělení chemických prvků (str. 58 – 59), Vodík (str. 54 – 55). 

 

Opakujte chemické značky I.A a II.A skupiny PT a přidejte znalost chemických značek prvků III.A skupiny. 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

21.03.2021