Samostudium 25.–28. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.–28. 1. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Složitější souvětí, interpunkce; komplexní jazykové rozbory 

 

 

 

 

Matematika 

VZORCE USNADŇUJÍCÍ ÚPRAVY – 2.část 

Uč. 81-83 (68-69), HM 46-47 

DDÚ A procvičování nebude (prázdniny) 

Anglický jazyk  Skupina Jeřichová 

 • Wednesday 27. 1. Test Voc. Parts of the Body 
 • Wb. p.: 25 – ex. 4 
 • Wb. p.: 26 – ex. 1, 2 

Skupina Jeřicha 

 • Relative pronouns page 33 SB 
 • WB page 25 
 • Zkoušení parts of body 

Skupina Tlášková 

 • Unit 3A – relative sentences – practice 
 • Unit 3B – modal verbs – should , might 
 • On -line exam-human body(zkouším slovíčka lidské tělo)!!! 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

 • učebnice str.31/cv.4a 
 • Učebnice str.31/cv.5 
 • Stále opakujeme slovíčka!!!! 

Francouzština – vyprávění moje vánoční prázdniny, 6. lekce – procvičování učiva 

 

Německý jazyk 

 1. Časování möchten + slovosled časování fahren 
 1.  Uč. str. 78 
 1. PS S 68, S 69/3,4 
Přírodopis 

Opakovat lichokopytníky, sudokopytníky (kdo ještě nemá, dodělá si zápis do sešitu) – odkaz na prezentaci je na Teams – výukové materiály. 

 

Rovněž se znovu podívejte na video – chov skotu – odkaz také na Teams – výukové materiály. Udělejte si krátký zápis do sešitu. 

 

Nové téma: Primáti uč. str. 36 – 38 

 

Dějepis 

Vysvětlete pojem Potěmkinovy vesnice, napište si vysvětlení do sešitu. Zde můžete čerpat informace: https://dvojka.rozhlas.cz/potemkinovy-vesnice-7602562 

  

Z období vlády Ludvíka XIV. můžete vidět film Muž se železnou maskou, zjisti na internetu a napiš stručně do sešitu děj filmu s jeho zápletkou. 

Dobrovolné: video – Jeden den ve Versailles – https://youtu.be/YXFGqF1DESI?list=RDCMUC4wIrWebH5ljiEnYOXMYiZg 

 

Zeměpis 

Cestovní ruch v ČR památky UNESCO, kdo nebude na on-line výuce, shlédne videa : https://www.youtube.com/watch?v=Mk8cG430bxw&list=PL2F75E3242CE2C7C5&index=1 

 

Fyzika 

Změna U při tepelné výměně- výukové materiály 

 

 

 

 

Chemie 

Procvičování vyčíslování chemických rovnic. 

 

Pro lepší pochopení učiva se můžete podívat na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=he9UBHo0kZ4  

 

 

Další informace: 

Ve čtvrtek 28. 1. proběhne 5. vyuč. hodinu třídnická hodina. Zamyslete se nad vším, co byste tam rádi probrali. Budu se těšit. TJ 

 

 

 

Ke stažení

25.01.2021